change language

Plantipp BV - Brunel 21 - 3401 LJ IJsselstein - NL
Mail: reinier@plantipp.eu - +31 (0)65 355 0808
Mail: peter@plantipp.eu - +31 (0)65 588 1900
Fax: +31 (0)30 687 5561

Naamgeving van kwekersrechterlijk beschermde planten

De naamgeving van alle planten is aan regels gebonden. Ook voor de naamgeving van kwekersrechterlijk- en merken- rechtelijk beschermde planten zijn richtlijnen. In de basis bestaat de naam van iedere plantensoort uit twee delen: de geslachtsnaam en de soortnaam.

 

Geslacht

Een groep planten die op basis van gemeenschappelijke kenmerken aan elkaar verwant is. Het eerste woord in een plantennaam is de geslachtsnaam. Deze wordt altijd met een hoofd geschreven.

Soort

Een groep planten die dezelfde kenmerken hebben binnen een geslacht. Soorten komen in het wild (in de natuur) voor. Het tweede woord in een plantennaam is de soortnaam. Deze wordt altijd met een kleine letter geschreven.

Cultivar

Een groep planten binnen een soort die altijd identiek is. Cultivars wijken altijd af van de natuurlijke soort en kunnen als zaailing of mutant worden gevonden. Dit kan overal plaatsvinden, dus ook in de natuur. Op het moment dat deze afwijkende vorm wordt vermeerderd (dit moet om de unieke eigenschappen steeds te behouden) is het een cultivar. Om de cultivar te onderscheiden van de soort wordt door de "uitvinder" ervan een cultivarnaam gegeven. De cultivarnaam is onlosmakelijk verbonden met de desbetreffende plant.

Cultivar is een afkorting van het Engels "cultivated variety" (cultuurvariëteit). Een ander woord voor cultivar is "ras". Het derde deel van een plantennaam is de cultivarnaam. Cultivarnamen worden altijd tussen enkelvoudige hooggeplaatste aanhalingstekens geschreven en ieder woord begint met een hoofdletter (uitgezonderd bijwoorden en lidwoorden)

Kwekersrecht

Als een plant kwekersrechterlijk beschermd is wordt er achter de cultivarnaam PBR gezet (afkorting van "Plant Breeders Rights"). PBR wordt in zgn. "klein kapitaal" en in "superscript" gezet. In praktijk wordt ook wel het ® teken gebruikt, maar dit betekent "registered trademark" en is het Amerikaanse symbool voor een geregistreerd (gedeponeerd) merk. Het heeft geen rechtsgeldigheid, zeker niet als het gaat om aan te geven dat een plant kwekersrechterlijk beschermd is. In Amerika worden planten gepatenteerd. In dat geval wordt er achter de cultivarnaam PP gezet. Dit staat voor "plant patent" of "patent protected".

Voorbeeld

Hydrangea paniculata 'Renhy'PBR

Hydrangea is de geslachtsnaam, paniculata is de soortnaam, 'Renhy' is de cultivarnaam

Handelsnamen en merken

Naast de cultivarnaam wordt er in sommige gevallen een commerciële naam aan een plant gegeven. Als deze bij een nationaal of internationaal merkenbureau gedeponeerd is, is het een merk. Als deze naam niet gedeponeerd wordt, maar gewoon "gebruikt" is het een handelsnaam. Merken zijn zeer zinvol als het gaat om series van cultivars. Merken worden gewoonlijk in zgn. "klein kapitaal" geschreven of in hoofdletters, zonder verdere toevoegingen in de vorm van ® symbolen en degelijke. Wetenschappelijk worden merken en handelsnamen tussen haakjes achter de cultivarnaam geschreven. Commercieel gezien is het beter om de cultivarnaam, iets kleiner tussen haakjes achter het merk of de handelsnaam te schrijven.

Hydrangea paniculata 'Renhy'PBR (VANILLE FRAISE) - wetenschappelijk correct

Hydrangea paniculata VANILLE FRAISE ('Renhy'PBR)  - commercieel wenselijk